ΤΕΧΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Διακόπτες Διαφυγής Έντασης (Ρελέ)

Το αντιηλεκτροπληξιακό ρελέ ή διακόπτης διαρροής έντασης (Δ.Δ.Ε.) ή R.C.D. relay

    Ένα από τα σημαντικότερα ζητήματα που απασχολούν τα θέματα τ…

Συνεχεια

ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ

ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 61 Αρχικός έλεγχος 610 Γενικά 610.1 Κάθε ηλεκτρική εγκατάσταση πρέπει να ελέγχεται μετά την αποπεράτωση της και πριν να τεθεί σε λειτουργία από το χρήστη, ώστε να ε…

Συνεχεια

Υ.Δ.Ε.

Σύμφωνα με την υφιστάμενη νομοθεσία (Ν. 4483/65), είναι υποχρεωτικός ο επανέλεγχος των εσωτερικών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων από αδειούχους εγκαταστάτες ηλεκτρολόγους, οι οποίοι και  

Συνεχεια

ΓΕΙΩΣΗ

Η γείωση μπορεί να προσφέρει ασφάλεια από την  τα  και άλλες επικίνδυνες καταστάσεις που προκύπτουν από βλάβες σε  που διαρέονται από. Έτσι, …

Συνεχεια