ΠΡΟΪΌΝΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Προσφορά τώρα, λάμπες led από 2 € ΚΛΕΙΣΤΑ ΛΟΓΟ COVID 19

Kατ' οίκων  επίσκεψη για βλάβες  

αλλαγή θερμοστάτη θερμοσίφωνα από  25€

τοποθέτηση φωτιστικού κρεμαστού  από 10 € (εργασία)

αλλαγή μονοφασικού ρελέ διρροής (ΔΔΕ) από 25€ (εργασία)

 

 

 

ΣΕ ΟΛΑ ΑΥΤΑ ΔΕΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ  ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΦΠΑ