ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ

ΠΡΟΪΌΝΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Προσφορά τώρα, λάμπες led από 2 € ΚΛΕΙΣΤΑ ΛΟΓΟ COVID 19

Kατ' οίκων  επίσκεψη για βλάβες  

αλλαγή θερμοστάτη θερμοσίφωνα από  25€

τοποθέτηση φωτιστικού κρεμαστού  από 10 € (εργασία)

αλλαγή μον…

Συνεχεια